#گزارش_خدمت
💢بازدید میدانی دکتر پاکمهر
💢روستای بچه دره بخش جرگلان
🎥 گزارش تصویری
✳️دکتر سید محمد پاکمهر از روستای بچه دره بازدید و با اهالی و معتمدین محترم این روستاها دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مشکلات مطرح شده از سوی مردم شریف بشرح زیر بود.
1⃣مشکل کم عرض بودن جاده ها
2⃣در دسترس نبودن شبکه ورزش
3⃣سالن ورزشی برای جوانان
4⃣مشکلات کشاورزان و دامداران
افتتاح ساختمان دهیاری روستای بچه دره توسط نماینده محترم مردم جناب دکتر پاکمهر
🎥 گزارش تصویری
✳️دکتر سید محمد پاکمهر ضمن افتتاح دهیاری روستای بچه دره از این روستا بازدید و با اهالی و معتمدین محترم این روستاها دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مشکلات مطرح شده از سوی مردم شریف بررسی شد.