حق به حق دار می رسد / صدای خواسته مدافعان سلامت از بیان نماینده خراسان شمالی و نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
#پیگیری سید محمد پاکمهر نماینده ۵ شهرستان خراسان شمالی از #برقراری_فوق_العاده_ویژه برای کارکنان و مدافعان سلامت.

وزارت بهداشت: پیگیر پرداخت فوق العاده ویژه هستیم